Brief ouders Corona virus

Brief ouders Corona virus

Beste ouders/verzorgers,

U heeft het via de landelijke pers vast al vernomen, de regering heeft besloten om alle scholen te sluiten. Dat betekent dat ook de scholen van KPOA hun deuren sluiten. De ministers vertelden al dat kinderen van ouders in vitale functies wel naar school kunnen.

Daarbij doen we, in het kader van de volksgezondheid een dringend beroep op u om eerst te onderzoeken of opvang in de directe omgeving van uw gezin een mogelijkheid is.

Lukt dat echt niet en werkt u in een vitale functie, dan kunt u zich melden op school.

De lijst van vitale beroepen is daarbij richtinggevend, deze vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Kinderen van ouders die in vitale functies werken worden in de eigen school opgevangen.
Voorwaarden waaronder deze leerlingen naar de desbetreffende school mogen zijn:

  • Absoluut klachtenvrij
  • Niet direct in aanraking geweest met mensen die het Coronavirus hebben/hebben gehad
  • Ouders kunnen geen andere opvang regelen en werken in één van de genoemde vitale functies
  • De school zorgt voor beperkte bezetting en stelt personeel aan dat ook absoluut klachtenvrij is en dat niet direct in aanraking geweest met mensen die het Coronavirus hebben/hebben gehad

We verzoeken u alleen in echte noodsituaties gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Om in aanmerking te komen voor deze opvang kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school van uw kind.

De komende twee dagen werken de teams en schoolleiding samen aan de mogelijkheden om onderwijs op afstand te verzorgen. U wordt hierover vanaf woensdag geïnformeerd door de school van uw kind.

Het college van bestuur van Stichting voor KPOA e.o.

Winfried Roelofs en Jasmijn Kester

Schrijf je in voor de nieuwsbrief