Gevelsteen “De Tafelronde” terug bij de initiatiefnemer

Gevelsteen “De Tafelronde” terug bij de initiatiefnemer

Met ingang van deze zomer is er in onderwijsland een einde gekomen aan de naam “De Tafelronde”. Vanaf mei 1977 heeft deze naam op de gevel van het schoolgebouw aan het Koning Karelpad in Schothorst geprijkt. Na een noodzakelijke fusie in 1996 met de toenmalige Sint Jorisschool - vanwege een leerlingentekort - was de naam sindsdien óók te lezen op de gevel van locatie Sint Joris aan de Schimmelpenninckkade.

Door:  Robert Kreuning    Foto’s:  Mike Companjen

De toename van het aantal leerlingen op locatie Sint Joris en een geleidelijk oplopend leerlingentekort op basisschool De Drieslag, maken per 1 augustus 2018 een herindeling van scholen noodzakelijk. Locatie De Tafelronde aan het Koning Karelpad en De Drieslag worden samengevoegd tot een nieuwe basisschool in Schothorst, die per 17 mei 2019 de naam Talentum draagt. Locatie De Tafelronde aan de Schimmelpenninckkade gaat als zelfstandige basisschool verder onder de vroegere vertrouwde naam “Sint Jorisschool”. Eigenlijk is die naam tijdens de gefuseerde periode na 1996 nooit uit de volksmond verdwenen.

Binnen enkele jaren moet er voor de Rooms Katholieke Basisschool Talentum een nieuw gebouw verschijnen op locatie Koning Karelpad. Het huidige schoolgebouw zal verdwijnen en vormt op die manier een walhalla voor souvenirjagers. De eerste meldt zich al in mei van dit jaar en is niet de eerste de beste; of misschien tóch de eerste de beste, want het betreft Thom Lindeman. Hij was in 1972 de eerste schoolleider van De Tafelronde. Op een woensdagmiddag komt hij op zijn fiets speuren naar de gevelsteen, die bij de bouw van de school is ingemetseld in de muur naast de hoofdingang. Die tegel heeft voor hem veel waarde, maar daarover straks meer. Hij heeft van een vriendin van zijn dochter het nieuws gehoord, dat het gebouw van De Tafelronde op afzienbare tijd zal worden afgebroken. Zoekend op locatie kan hij de tegel niet vinden en via een achteringang gaat hij op onderzoek. Het gebouw is vrijwel leeg. Een vriendelijke directeur hoort zijn verhaal aan, weet van geen gevelsteen, maar roept de hulp in van conciërge Mike en die biedt uitkomst. Door één van de vele verbouwingen is de gezochte buitenmuur met de gevelsteen een binnenmuur geworden van een nieuw gevormde werkruimte; van buitenaf onbereikbaar.

Na een leuk gesprek bij de gezochte tegel krijgt Lindeman de toezegging, dat Mike het kunstwerk uit de muur zal verwijderen. Enkele weken later vindt de overhandiging plaats van de tegel, gewikkeld in een origineel Tafelronde-T-shirt; en koffie toe!

Ontstaansgeschiedenis
Het is 1972 wanneer in de wijk Schothorst drie scholen moeten worden gesticht voor kleuter- en lager onderwijs voor de drie denominaties: Openbaar, Protestants-Christelijk en Katholiek. Er is dan al een voorontwerp van Wet op het Basisonderwijs, maar de basisschool bestaat nog niet. Daarom worden deze drie scholen “onderwijsgemeenschap voor kleuter- en lager onderwijs” genoemd. Het hoofd der school mag zich voortaan directeur noemen; dat heet een promotie.

Thom Lindeman, op dat moment al sinds 1967 hoofd van “Blokken”, een katholieke lagere school in Liendert, wordt benaderd om schoolleider van de nieuwe katholieke onderwijsgemeenschap te worden. Bert Bakkenes en Wim van Houten worden schoolleider van respectievelijk de openbare en PC-school “Zevensprong” en “Wegwijzer”. In goede onderlinge samenwerking met de hoofdkleuterleidsters en de Onderwijs Begeleidingsdienst hebben de drie schoolleiders de opdracht uitgevoerd, om de overstap van de kleuter- naar de lagere school te stroomlijnen. De eerste jaren huisden de drie scholen in uitstekende ruime noodlokalen.  Lindeman: “Ik heb een flinke bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe schoolgebouwen, omdat ik al eerder met dat bijltje had gehakt”.

Naamgeving In augustus 1972 startte de “R.K. Onderwijsgemeenschap voor kleuter- en lager onderwijs in Schothorst”. Thom Lindeman, inmiddels 84 jaar oud: “Een nieuwe school moet een klinkende naam hebben; bovendien moet de naam dichtbij blijven. In Schothorst had de actieve straatnamencommissie gekozen voor het Middeleeuwse riddertijdperk: Koning Karelpad, Koning Arthurpad, Graalpad en Elegaststraat. Dat inspireerde mij om aan de Ridders van de Ronde Tafel te denken. Zo werd het “Tafelronde” en mijn bestuur vond dat prima !”

Lindeman vertelt verder over zijn creatieve zus Nora:  “Na mijn enthousiaste verhaal over mijn nieuwe school, popelde zij om het logo van de Tafelronde te ontwikkelen. Al snel kwam zij met een fris idee voor een vignet, waarover zij serieus had nagedacht. Zij tekende een sliert van acht kindertjes - de acht leerjaren - van klein naar groot, dansend om een ronde tafel. Dit vignet hebben we gebruikt voor ons postpapier, bulletins en diverse omslagen. Ik heb haar toen gevraagd om dit vignet ruimtelijk uit te werken tot een tegel, die kon worden ingemetseld als “eerste steen” op een geschikte plaats bij de entree van ons nieuwe schoolgebouw. Nora heeft dit kunstwerkje geboetseerd, geglazuurd en gebakken; je begrijpt dat ik dit aandenken aan mijn overleden zus en aan mijn oude school graag wil hebben.”

Op 6 mei 1977 heeft een echte metselaar de oudste en jongste leerling van De Tafelronde  geholpen bij het inmetselen van deze gevelsteen. Tevens heeft hij een reageerbuisje ingemetseld met daarin een briefje met de namen van Annemieke Spier en Nicolai van Helsdingen.

In juli 2019 heeft conciërge Mike Companjen de steen uit de binnenmuur - die vóór 2004 nog buitenmuur was - gehakt. Toen zag ook de kleine “oorkonde” weer het daglicht. Op woensdag 17 juli was de gevelsteen terug bij de initiatiefnemer en de cirkel - na 42 jaren - weer rond.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief