KPOA gaat naar Zweden

KPOA gaat naar Zweden

Waarom gaan we op reis?

In het strategisch koersplan KPOA2022 hebben we als strategische doelstelling voor ‘ons onderwijs’ onder andere opgenomen dat de focus in de onderbouw ligt op spelend en ontdekkend leren.

We hebben, na onderzoek, ontdekt dat er in Zweden veel kennis is op het gebied van dit spelend en ontdekkend leren. De Universiteit van Gotenburg doet onderzoek naar goede praktijken en zij werkt nauw samen met een aantal pre-schools waar de onderzoeksresultaten in de groep worden toegepast. De schoolleiders en beleidsmedewerkers van KPOA hebben afgelopen september met elkaar een studiereis gemaakt waarin zij een waardevol programma hebben gevolgd op zowel de Universiteit als tijdens een schoolbezoek.
Deze kennis en ervaring willen we met veel meer collega’s binnen KPOA delen. Daarom organiseren we in een opleidingstraject voor KPOA collega’s jaarlijks een studiereis naar Gotenburg. Een groep van 22 collega’s van al onze scholen wordt in de gelegenheid gesteld om daar colleges te volgen en om pre-schools te bezoeken om ook de praktijk te ervaren. Voorafgaand en na afloop van de studiereis gaan we binnen KPOA verder aan de slag met de kennis en ervaring die is opgedaan.
Het is ons voornemen om in ieder geval de komende 4 jaar ieder jaar een reis te organiseren.

Erasmus+

We hebben namens alle scholen van KPOA een subsidie aanvraag gedaan voor deze studiereis. We hebben inmiddels bericht gekregen dat we hiervoor in aanmerking komen. Dat betekent dat de reis, de kosten van de universiteit en het verblijf in Gotenburg volledig kunnen worden betaald uit de subsidiepot. Dit legt dus geen claim op het nascholingsbudget van KPOA.

Virtuele school

We maken de studiereis met een zogenaamde virtuele school. Onze virtuele school bestaat uit specialisten jonge kind, onderbouwleerkrachten, intern begeleiders, RT-leerkrachten, onderwijsassistenten en teamleiders van de verschillende scholen. De basisgedachte is dat dit allemaal collega's zijn die allemaal affiniteit hebben met en hun taak uitvoeren in het onderwijs aan het jonge kind.

Vervolg na de reis

Na afloop van de reis gaan we natuurlijk niet alleen op onze eigen school verder met de kennis en ervaring die we hebben opgedaan, maar willen we met KPOA als geheel samen verder leren.
Na de studiereis vormen we een leernetwerk Jonge Kind van de KPOA academie, daarin kunnen alle deelnemers hun ervaringen en kennis met elkaar delen.

Meer weten?

Klik dan eens op deze link:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-NL01-KA101-059947

Medegefinancierd door de Europese Unie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief