KPOA Plusklassen

KPOA Plusklassen

Binnen KPOA bieden al onze scholen passend onderwijs, zo is er onder andere een passend aanbod voor leerlingen die extra instructie nodig hebben én is er passend aanbod voor kinderen die iets anders nodig hebben naast de reguliere leerstof. Soms is het aanbod en de ondersteuning op de eigen school echter niet voldoende voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Als de eigen school van een meer- en hoogbegaafde leerling het passend aanbod niet kan verzorgen, dan kan deze leerling geplaatst worden in een KPOA plusklas, waar kinderen ontwikkelingsgelijken elkaar treffen.

Binnen KPOA zijn er twee scholen waar een bovenschoolse plusklas wordt aangeboden: in Amersfoort zuid is dat School op de Berg en voor Amersfoort noord is dat de Langenoord.

Plaatsing
Leerlingen van andere KPOA scholen worden aangemeld door de school en beschikken over een advies vanuit het DHH, een aanbeveling vanuit leerkrachten of een extern (IQ)onderzoek. KPOA beschikt over een digitale vragenlijst gebaseerd op de kenmerkenlijst die ingevuld wordt door ouders en leerkracht van de aan te melden leerling (deze lijst is nog in de pilotfase).

Doelen
Het uitgangspunt is het opdoen van vaardigheden:

  1. Leren leren
  2. Leren denken
  3. Leren (voor het) leven: zelfstandigheid
  4. Leren (samen te) leven: samenwerken
  5. Leren leven: produceren en presenteren

(zie ook doelenlijst en doelenplan Plusklas, bijlage 8 en 9)

Tijdspad en samenstelling
De leerlingen hebben één ochtend per week Plusklas van 8.30 tot 12.00 uur. De groep bevat maximaal vijftien leerlingen. Er wordt gestart in september en deelname is dan voor minimaal een (school)jaar. Voor groep 8 is de Plusklas tot de voorjaarsvakantie. Hierdoor ontstaat een extra instroommoment na de voorjaarsvakantie voor leerlingen uit de bovenbouw.

Overstap van Da Vinci PT
Ouders van leerlingen die tot en met het schooljaar 2017-2018 de Da Vinci PT bezochten, worden door de directie van de school geïnformeerd over de mogelijkheden. Deze leerlingen kunnen worden geplaatst op de Langenoord.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief