De afgelopen maanden zijn William van Barneveld en René van den Broek, twee ICT medewerkers binnen KPOA aan de slag geweest met een innovatief plan rond wetenschap, techniek en ICT. Via een ICT netwerk, waar zij lid van zijn, ontstond het idee voor een Lego studio. Met een Lego studio is het mogelijk om alle kinderen in de basisschoolleeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met technologie. Een Lego studio biedt de ruime mogelijkheden om kinderen en leerkrachten te ondersteunen en in aanraking te laten komen met de 21e eeuwse vaardigheden.

De Kubus, één van de scholen van Stichting KPOA, heeft in haar speerpunten de brede ontwikkeling van leerlingen benoemd, spelend en ontdekkend leren is op deze school al vanaf de kleutergroepen gebruikelijk en een uitgangspunt voor de hele school. Het in aanraking komen met wetenschap en techniek is één van de onderdelen die daarbij van belang kunnen zijn. Daarom kiest KPOA ervoor om juist op De Kubus, in het Soesterkwartier, een Lego Studio in te gaan richten. Maar de Lego Studio wordt niet alleen voor KPOA leerlingen, ook andere scholen binnen Amersfoort kunnen een les(dag) in de studio komen volgen. Daarmee komt wetenschap, techniek en ICT binnen handbereik voor alle leerlingen én voor alle leerkrachten.

Volgend schooljaar zal er een start gemaakt worden met het ontwerpen van deze eigen Lego studio, welke vanaf januari 2019 operationeel zal zijn. De Lego studio zal een complete oplossing worden voor het geven van innovatief, creatief en uitdagend onderwijs.

Maar zo’n Lego Studio vraagt een flinke investering en daarom heeft KPOA een verzoek ingediend bij de AFAS Foundation, een onderdeel van AFAS. We zijn bij AFAS terechtgekomen, omdat AFAS graag innovatieve projecten ondersteunt. KPOA prijst zich gelukkig dat de AFAS Foundation de Lego Studio financieel wil steunen. Afgelopen week heeft AFAS de cheque voor de Lego studio op de Kubus uitgereikt.