Ons onderwijs

Op onze scholen geven leerkrachten passend onderwijs aan leerlingen vanaf vier jaar. Ons onderwijs bereidt hen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs na de basisschool en hun latere leven in de maatschappij.

Onze scholen hebben met elkaar de basiskwaliteit van het onderwijs vastgesteld. Hoe deze in elke school precies vorm krijgt, hang af van de onderwijskundige visie en de aanvullende kwaliteitseisen die scholen stellen.

Ouders kunnen een school kiezen met een onderwijskundige visie die bij hun eigen kind(eren) past. Waarbij zij zich prettig en thuis voelen. Zij kunnen ervan verzekerd zijn dat het onderwijs aan hun kind van goede basiskwaliteit is.

Onze schoolteams vinden het heel belangrijk dat:

De onderwijsinspectie kijkt met ons mee of onze scholen voldoen aan wettelijke verplichtingen op kwaliteitsgebieden zoals het Onderwijsproces en Sociaal Klimaat.

Leerkrachten en directeuren hebben bij ons de mogelijkheid om een school/werkomgeving uit te kiezen die bij hen past. Zij doen daarbij een beroep op hun persoonlijke professionaliteit en ontwikkeling. ‘Wat’ zij hun leerlingen moeten leren, staat vast. Zelf kiezen zij ‘hoe’ zij dat doen.

Het Strategisch beleidsplan kunt u hier vinden. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief