Over KPOA

KPOA

Vanuit verbondenheid met de pluriforme en van oorsprong katholieke gemeenschap richten KPOA-scholen zich op alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Al onze schoolteams zetten hun kwaliteiten in om de ontwikkeling en het leren van kinderen, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing, optimaal te bevorderen. Ruim 5500 leerlingen krijgen zo onderwijs in 16 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 500 medewerkers leveren hieraan hun bijdrage.

Als katholieke, levensbeschouwelijk geïnspireerde onderwijsorganisatie vatten wij onze missie samen in ons motto
‘Wij geloven in jou’.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief