Ons personeel

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers gemotiveerd, gezond en bekwaam zijn. Zij moeten met plezier en zo lang mogelijk bij ons willen werken. Wij geloven daarbij in de kracht van diversiteit. Onder het motto ‘Wij geloven in jou’ laten wij onze leerkrachten merken dat wij starten vanuit het vertrouwen dat zij het beste uit onze leerlingen halen. Samen met collega’s, ouders en externe deskundigen helpen zij leerlingen bij hun ontwikkeling. Zij bereiden hen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs en hun latere leven in de maatschappij.

Onze leerkrachten zijn professionals. Zij tonen hun vakmanschap door een houding die integer, flexibel, transparant en coöperatief is. Ons loopbaanbeleid is erop gericht dat zij hun individuele kwaliteiten optimaal ontwikkelen. Dat doen zij door verder te leren en onderzoeken en mee te gaan met vernieuwingen in het onderwijs.

De overheid stelt eveneens eisen aan de vakbekwaamheid van onze leerkrachten. Deze vormen dan ook de belangrijkste uitgangspunten van ons personeelsbeleid. De kwaliteiten waar een leerkracht aan moet voldoen staan omschreven in de Wet Beroepen in het onderwijs en de Wet Beroep leraren. Zij zijn gekoppeld aan het landelijke Lerarenregister.

Als goed werkgever dragen wij tot slot bij aan de zorg voor een goede gezondheid van al onze medewerkers. Dit is eveneens een wettelijke opdracht, vastgelegd in verschillende wetten, zoals in de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid en zorg.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief