Hoe verder?

Hoe verder?

KPOA Academie
De bedoeling van de KPOA academie is dat medewerkers van KPOA een ‘gezicht’ krijgen, met al hun talenten, waardoor ze elkaar steeds beter kunnen vinden in het leren van en met elkaar. Een van de categorieën van het aanbod is ‘leren van elkaar’ met de leernetwerken en vakwerkgroepen. Het leernetwerk Jonge Kind speelt een dragende rol bij spelend en ontdekkend leren.

Leernetwerk Jonge Kind
Doel van dit leernetwerk is: inspireren en kennis vergaren en delen. In gezamenlijkheid, dus met alle onderbouwleerkrachten van KPOA. Deze aanpak past bij de strategische visie van KPOA om een doorgaande lijn te ontwikkelen van spelend en ontdekkend leren naar ontwerpend en onderzoekend leren.

Vijf leerteams
Het leernetwerk Jonge Kind kent vijf leerteams: leerlijnen, rijke leeromgeving, promotie, ontwerpen van handvatten en digitale kennisbank.
De ervaringen en opbrengsten van de studiereis worden nadrukkelijk in dit leernetwerk gedeeld. Elk leerteam heeft een eigen planning. Op 18 mei 2021 organiseert het leernetwerk een inspiratiebijeenkomst voor alle medewerkers van KPOA.

Studiereizen
De samenwerking met de Universiteit van Göthenburg en de scholen in die stad loopt door, de komende jaren zullen we nog minimaal 2x een studiereis maken, met steeds weer andere medewerkers van KPOA. Daardoor wordt de kennis en ervaring op dit gebied steeds verder vergroot.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief