Werken bij

KPOA als werkgever

KPOA werkt vanuit drie kernwaarden; vakmanschap, vertrouwen en verbondenheid. Ons motto is: “Wij geloven in jou”.

Vanuit dit motto en vanuit de kernwaarden is ons loopbaanbeleid vormgegeven en het bepaalt de manier waarop wij met elkaar omgaan.

De kernwaarde vakmanschap zie je terug in onder meer onze visie op loonbaanontwikkeling, KPOA werkt vanuit 5 verschillende loopbaanfasen en bij iedere fase past een aantal instrumenten. Voor iedereen is er de KPOA academie, ons eigen opleidingsplatform waar je zowel nascholing kunt halen als waar je je eigen expertise kunt delen. Zo is er alle gelegenheid voor je persoonlijke ontwikkeling. Verder bieden we verschillende coachings- en mobiliteitsmogelijkheden

Vertrouwen uit zich in onze overtuiging dat medewerkers hun eigen loopbaan en de invulling van hun werk kunnen vormgeven en hierin zelf in ‘the lead’ mogen zijn. Er is veel ruimte voor initiatieven en om te bewegen binnen de verschillende scholen van KPOA. Eigenaarschap en persoonlijk leiderschap geldt bij ons voor iedereen in de organisatie, van de leerling tot aan de bestuurder.

Onze 17 scholen en het bestuursbureau hebben allemaal hun eigen cultuur en identiteit. Wij hebben samen de strategische koers van KPOA ontwikkeld en verbinden ons hieraan. Ook zie je deze verbondenheid terug in verschillende netwerkgroepen, professionele leergemeenschappen en bijeenkomsten voor vakspecialisten. Daarnaast willen we elkaar ook op sociaal vlak blijven ontmoeten, dat doen we op onze jaarlijkse kerstbijeenkomst, tijdens studiedagen en bij bijzondere gebeurtenissen. Heb jij een idee voor een andere mogelijkheid om met elkaar in contact te zijn of om met en van elkaar te leren? Dan kun je jouw ideeën bespreken met de kennismakelaar van de KPOA academie.

Wat vinden onze medewerkers van KPOA?

“Het gevoel hebben om na al een heleboel jaren voor de klas te staan, nog steeds met plezier naar je werk te gaan. Onderbouw, middenbouw, bovenbouw, alles is mogelijk.”

“Alles wat je aandacht geeft groeit!”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief