KPOA Academie

Missie

De KPOA academie biedt een aanbod van professionalisering en een structuur van netwerken en vakwerkgroepen waardoor schoolontwikkeling op ál onze scholen gegarandeerd is. Leren van elkaar in optima forma.

Bedoeling

Vanuit deze missie formuleren we de bedoeling van de academie als volgt:

De bedoeling van de KPOA academie is dat medewerkers van KPOA een gezicht krijgen, met al hun talenten’, waardoor we elkaar steeds beter kunnen vinden in het leren van en met elkaar.

 Aanbod

Het aanbod op de Academie past altijd binnen de focus die in het strategisch beleidsplan is aangebracht. De leidende principes van het loopbaanbeleid vinden ook hier hun weerslag. De medewerker is eigenaar van zijn eigen leer- en ontwikkelproces en vak ontwikkeling

in de vorm van voortdurende professionalisering is daarbij het uitgangspunt. We leren van en met elkaar op school en KPOA-niveau en we houden rekening met de loopbaanfase van de medewerker.

 Het aanbod wordt in een aantal categorieën ondergebracht:

Organiseren van inspirerende sessies met een actueel en/of onderwijsinhoudelijk thema. Bijvoorbeeld lesson study, doorgaande leerlijn, gastsprekers.

Een aanbod voor medewerkers in een leidinggevende positie. Bijvoorbeeld een management development traject. Met aandacht voor registratie in het schoolleidersregister.

Een aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vakdidactiek, pedagogiek, onderwijsinhoudelijke thema’s, persoonlijk leiderschap. Dit staat in relatie met de visie van KPOA: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

In deze categorie vallen de leernetwerken en vakwerkgroepen.

Kenmerken vakwerkgroep:

 Kenmerken leernetwerk:

 Via deze link kun je doorklikken naar de KPOA academie: https://48363.afasinsite.nl/portal-insite-prs/kpoa-academie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief