Schorsen en verwijderen

Leerlingen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of  verwijdering (voorgoed). Zoiets gebeurt alleen als een kind (ernstig) ongewenst gedrag vertoont en wordt voorafgegaan door een stappenplan. Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouder(s), uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door KPOA is opgesteld. U kunt dit protocol hier lezen.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief